Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για ανάθεση προμήθειας νερού και σίτισης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (πυρκαγιά στις 22-08-2022 σε πρώην ΧΑΔΑ στην περιοχή ΑΛΥΚΕΣ Δήμου Λευκάδας), σε εφαρμογή του άρθρ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Αριθμός Απόφασης:

459

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: