Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για παροχή υπηρεσίας ολικής ναύλωσης για μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων και χωματουργικών μηχανημάτων(φορτηγών) και σκαπτικών μηχανημάτων με φορτηγίδα από το Μύτικα Αιτ/νίας στη Δ.Ε.Καλάμου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (πυρκαγιά σε ΧΑΔΑ της Δ.Ε.Καλάμου στις 20-08-2022), σε εφαρμογή του άρθρ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Αριθμός Απόφασης:

459

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: