Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη παραβόλων και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

71

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: