Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, διάρκειας 2 ετών με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

653

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: