Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης σχεδίου δανειστικού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυσικού δανείου ύψους 377.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου Λευκάδος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Αριθμός Απόφασης:

324

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: