Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 22/11/22 πρακτικού παραλαβής των υπό της αναδόχου «ACTIONPLAY», Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ-Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. προσφερομένων ειδών και εργασιών του έργου: «προμήθεια ταρτάν και εξοπλισμού στίβου σταδίου Λευκάδας» - ομάδα Α.

Αριθμός Απόφασης:

587

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: