Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

189

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: