Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. Λευκάδας - Απολλωνίων - Καστού για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών – καντινών έτους 2023

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: