Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την προμήθεια εξοπλισμού και οχημάτων για τη μεταφορά – μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Μεγανησίου.

Αριθμός Απόφασης:

683

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: