Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ταρτάν και εξοπλισμού στίβου Σταδίου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

685

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: