Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 16m3 με γερανό.

Αριθμός Απόφασης:

428

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: