Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποιήσεως της με αρ. 446/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΟΤΩΛΙ-ΕΥΛ) απόφασής της, ως προς τον οριζόμενο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

469

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: