Απόφαση Ο.Ε. προς εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου Λευκάδας μετά του Π.Δ. προς καταβολή αποζημίωσης λόγω προξένησης βλάβης οχήματος από τα όργανα του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

428

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

12/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: