Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.09.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 54/2023) αγωγής του Χ.Β. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

427

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

12/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: