Απόφαση Ο.Ε. για εξουσιοδότηση δικηγόρου για άσκηση αίτησης αναστολής και αίτησης ακύρωσης, καθώς και για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

Αριθμός Απόφασης:

428

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: