Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

482

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: