Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού βάσει προγράμματος ΟΑΕΔ (επιχορήγησης μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών).

Αριθμός Απόφασης:

486

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: