Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 7/2021 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1oυ εξαμήνου 2021 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

488

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: