Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης από το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας για το διάστημα 2/8/2021 έως 2/9/2021.

Αριθμός Απόφασης:

493

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: