Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ο ΠΚΜΝΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

492

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: