Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό του αριθμού των σχολικών καθαριστών/τριών και των αντίστοιχων ωρών εργασίας τους στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

495

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: