Απόφαση ∆.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονοµασίας ανώνυμων οδών στην περιοχή Βαρδάνια

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: