ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: