Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων, για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: