Διόρθωση της υπ΄αριθ. 169/2023 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο « Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2023, & 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023».

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: