Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: