Έγκριση ή μη ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: