Εγκριση του «Σχέδιου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Λευκάδας», με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (1η έκδοση).

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: