Εγκριση του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λευκάδας», με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση).

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: