Εισήγηση Δ.Ε. προς το Δ.Σ. για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 2 των άρθρων 27 & 29 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163 /τ.Α΄/6.10.23)

Αριθμός Απόφασης:

189

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: