Γνωμοδότηση Δ.Ε. για έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου και απότμησης υφιστάμενου πεζοδρομίου για την επιχείρηση: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επί της Δημοτικής οδού ΚΑΡΑΒΕΛΑ στο ύψος του Κυκλικού κόμβου, εκτός σχεδίου της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: