Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΔΙΑΛΕΤΗ Α.Τ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: