Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τις τιμές ζώνης χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 51 του Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/9.12.2022).

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: