Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τις τιμές ζώνης χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 51 του Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/9.12.2022).

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: