Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.). ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8810/09-05-2019 (ΑΡΙΘ. 2): ΚΑ0202067 (ΚΑΕΚ 340220202028), Ο.Τ. 126 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10017/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.11): ΚΑ0203003 (ΚΑΕΚ 340220203003), Ο.Τ. 136. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10037/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.12): ΚΑ0202041 (ΚΑΕΚ 340220202041), Ο.Τ. 124. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10168/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.18): ΚΑ0202030 (ΚΑΕΚ 340220202030) και ΚΑ0202031 (ΚΑΕΚ 340220202031), Ο.Τ. 124.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: