Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: