Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για έγκριση απότμησης του πεζοδρομίου, στην οδό ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΣΕΓΙΟΥ 18, εντός σχεδίου πόλης, στην Λευκάδα, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης εργαστηρίου αναγόμωσης και αποθήκευσης πυροσβεστήρων του κ. Πολυχρόνη Μπουρσινού του Γρηγορίου στην Κοινότητα Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: