Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για την κοπή δέντρου στην υπό ανάπλαση Πλατεία Ηρώων

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: