Ο.Ε. για έγκριση 6ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."

Αριθμός Απόφασης:

382

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: