Ο.Ε. για παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Αριθμός Απόφασης:

610

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: