Ψήφισμα Δ.Σ. για την παράταση προθεσμίας για την μη εφαρμογή της κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: