«Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022»

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: