Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης του έργου: «Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως)» πρ/σμού με ΦΠΑ 59.870,42€.

Αριθμός Απόφασης:

709

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: