Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Α’ τριμήνου 2022, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: