Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

322

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: