November 2, 2023

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη) Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη) Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Περισσότερα >

October 4, 2023

Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα με Τηλεδιάσκεψη) Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00

Πρόσκληση ΔΣ (Κατεπείγουσα με Τηλεδιάσκεψη) Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00

Περισσότερα >

September 29, 2023

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική) Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική) Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00

Περισσότερα >

September 1, 2023

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Περισσότερα >

September 1, 2023

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Συνεδρίαση Δια Ζώσης) Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Συνεδρίαση Δια Ζώσης) Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Περισσότερα >