1 Ιουνίου, 2022

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσίας πρισυλλογής και σταβλισμού ανεπιτηρητών παραγωγικών ζώων»

Περισσότερα >

1 Ιουνίου, 2022

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για « Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Λευκάδας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο»

Περισσότερα >

1 Ιουνίου, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 1100 LT & 120 LT & ΕΠΙΣΤΗΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΙΠΛΩΝ ΤΩΝ 35 LT»

Περισσότερα >

1 Ιουνίου, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ», στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της πράξης «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Περισσότερα >

25 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση για “Υπηρεσίες συναφείς για την αντιμετώπιση του κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (απολυμάνσεις, καθαρισμοί απεντόμωση κλπ)”

Περισσότερα >