Αποτελέσματα Πλήρωσης θέσεων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγούσων ανάγκων- Ανακοίνωση 17444/26.7.2022 (ΑΔΑ: ΡΠΔΖΩΛΙ-ΩΛΜ)

Αναρτήθηκε στις 10 August, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επισυναπτόμενα