Διακήρυξη διαγωνισμού «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝΑ” ΚΑΡΥΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί