Διακήρυξη διαγωνισμού για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 17 April, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί